Thông Báo DANH SÁCH CÁC CHECKER DỰ THI EVENT

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Khổng Minh

QUẢN LÝ WEB
Staff member
Tham gia
25/9/16
Bài viết
730
Điểm TT
1,347
Điểm
93
Tuổi
42
DANH SÁCH CÁC CHECKER DỰ THI EVENT

1. Chuột Jerry : 4 điểm
Bài 1 : Xuka Ms 1830 ==>> 4 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/nop-bai-xuka-1830.15370/

2. Skidrow8x : 26 điểm
Bài 1 : Miu Ms 7080 ==>> 6 điểm​
https://kieunuviet.pro/threads/miu-7080-teen.15373/
Bài 2 : Hà Phương Ms 6537 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/trua-cuong-nhiet-cung-ha-phuong.15461/
Bài 3 : Khả Di Ms 6862 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kha-di-chieu-cuoi-tuan.15680/
Bài 4 : Kiều Anh Ms 4846 ==>> 4 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kieu-anh-em-gai-chat-cua-phan-khuc.15769/

3. BigFrog : 8 điểm
Bài 1 : Phương Ly ms 9476 ==>> 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/huong-ung-event-x-mas-phuong-ly.15380/#post-177796

4. Ledot : 6 điểm
Bài 1 : Thiên Kim Ms 4210 ==>> 3 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/mot-lan-duoc-lam-chong-thien-kim-tieu-thu.15382/
Bài 2 : Ngọc My Ms 5565 ==>> 3 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-tam-than-ngoc-nga-me-dam.15454/

5. Black Knight : 62 điểm
Bài 1 : Trà My Ms 9250 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-my-9250-ung-ho-event.15399/
Bài 2 : Tiểu Di Ms 6886 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tieu-di-6886-trot-lo-yeu-em-roi-ung-ho-event.15439/
Bài 3 : Jenny Trang Ms 0852 ==>> 7 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/jenny-trang-0852-ung-ho-event.15631/
Bài 4 : Thù Dương Ms 5036 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thuy-duong-5036-_-buoi-trua-nhe-nhang.15766/
Bài 5 : Vy Vy Ms 8757 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/vy-vy-8757-gap-lai-nguoi-quen-cu.15978/
Bài 6 : Thúy Anh Ms 8051 => 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thuy-anh-8051-bua-trua-ngot-ngao-uc-uc.16068/
Bài 7 : Hà Phương Ms 6537 => 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ha-phuong-6537.16260/

6. Công Vinh : 10 điểm
Bài 1 : Trà My Ms 9250 ==> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-my-9250-xa-la-nho.15401

7. Mr.Came : 14 điểm
Bài 1 : Tuyết Ngọc Ms 2696 ==>> 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/hoa-tuyet-don-noel-tuyet-ngoc-2696.15408/
Bài 2 : Moon2k Ms 1263 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/moon-2k-1263-cang-tran-nhua-song.15626

8. Sát-Phụ : 17 điểm
Bài 1 : Ngọc Trinh Ms 6398 ==>> 7 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-trinh-che-thai-gai-tuyen.15436/#post-178165
Bài 2 : Thúy Anh Ms 8051 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thuy-anh-co-giao-thao.15955/

9. [email protected] : 78 điểm
Bài 1 : An An Ms 0126 - ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/an-an-0126-on.15449/#post-178245
Bài 2 : Kim Liên Ms 7105 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kim-lien-gan-hay-nhu-film.15507/
Bài 3 : Gia Hân Ms 7440 ==>> 7 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/gia-han-buoi-trua-vui-ve.15531/#post-179190
Bài 4 : Trang Kun Ms 3297 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/trang-kun-buoi-trua-ngon-com.15718/#post-182184
Bài 5 : Khả Di Ms 6862 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kha-di-lau-ngay-gap-lai-co-be-doi-mat-buon.15932/
Bài 6; Thúy Anh Ms 8051 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/chieu-tan-tam-cung-thuy-anh.15961/
Bài 7 : Minh Thư 7726 =>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/lau-khong-giao-luu-chon-random-e-minh-thu.16211/
Bài 8 : Nhã Phương Ms 9101 => 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/cuoi-tuan-dao-tan-va-nha-phuong.16254/
Bài 9 : Huyền Trang Ms 1662 => 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/cuoi-tuan-dao-tan-va-huyen-trang.16257/
Bài 10 : Mai Phương Ms 2041 => 7 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/dinh-chot-so-voi-mai-phuong-nao-ngo.16278/
Bài 11 : Phương Ly Ms 9476 => 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/chao-2019-voi-phuong-ly.16298/

10. BIbicool : 12 điểm
Bài 1 : Kiều Anh Ms 4846 ==>> 3,5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/guong-mat-than-quen.15455/
Bài 2 : Tiểu Ngọc Ms 4809 ==>> 3,5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/lan-dau-gap-go.15523/
Bài 3 : Thanh Trà Ms 1134 =>5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/buoi-trua-ngot-ngao-cung-thanh-tra-1134.16229/

11. hoangha113322 : 82 điểm
Bài 1 : Thu Hà Ms 8009 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thu-ha-rp.15464/
Bài 2 : Trà My Ms 9250 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-my-uot-at.15741/
Bài 3 : Thanh Hằng Ms 4518 ==>> 4 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/rp-thanh-hang-cau-giay.15763/
Bài 4 : Gia Hân Ms 7440 ==>> 7 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/rp-gia-han-ngon-vai-lua.15765/
Bài 5 : Linh Linh Ms 8660 ==> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/rp-linh-linh-xinh-gai-diu-dang.15953/
Bài 6 : Bảo Trang Ms 8214 ==> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/rp-bao-trang-nkt.16020/
Bài 7 : Ngọc My Ms 5565 =>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-dang-yeu.16105/
Bài 8 : Lan Anh Ms 5594 ==>> 7 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/lan-anh-xa-dan-yeu-tu-cai-nhin-dau.16218/
Bài 9 : Ly Teen Ms 8569 => 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ly-teen-rp.16258/
Bài 10 : Hương Trà Ms 0669 => 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/buoi-chieu-tuyet-voi-voi-huong-tra.16259/
Bài 11 : Phương Ly Ms 9476 => 9 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/phuong-ly-rp-cho-kip-even.16305/
Bài 12 : Khả Di Ms 6862 => 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kha-di-em-co-yeu-anh-khong.16306/

12. Khoai_max_to : 22 điểm
Bài 1 : Hà Phương Ms 6537 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/noel-2019-cung-ha-phuong-6537.15488/#post-178714
Bài 2 : Kaila Ms 3872 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kaila-3872-nhe-nhang-buoi-chieu-dong.15603
Bài 3 : Kiều Trinh Ms 2665 ==>> 4 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kieu-trinh-2665-chieu-dong-lanh.15740/
Bài 4 : Ngọc My Ms 5565 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-5565-chi-can-the-la-du.16043/

13. Subasa2018 : 6 điểm
Bài 1 : Thiên Kim Ms 4210 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thoa-man-cung-thien-kim-4210.15492/

14. Ngự Miêu : 5 điểm
Bài 1 : Quỳnh Ngân Ms 1277 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/quynh-ngan-mot-can-mot-vu.15508

15. Baba : 5 điểm
Bài 1 : An An Ms 0126 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/an-an-0126-beautiful-girl.15516/

16. Tokyo : 5 điểm
Bài 1 : Kim Liên Ms 1705 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/buoi-toi-tuyet-voi-cung-than-dam-kim-lien-500k.15609/

17.Quangtra : 10 điểm
Bài 1 : Khả Di Ms 6862 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/kha-di-6862-gap-lai-em.15685/

18. Cold195 : 10 điểm
Bài 1 : Yến Chibi Ms 6773 ==>> 4 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-bai-em-yen-chibi-2k1.15687
Bài 2 : NGọc My Ms 5565 - 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/cung-ngoc-my-da-trang-buoi-trua-nang-vang.15965//

19. Chaichuoixanh : 71 điểm
Bài 1 : Phương Ly Ms 9476 ==>> 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/phuong-ly-ngay-day-nang.15694/
Bài 2 : Ngọc Modo Ms 0669 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/chieu-buon-voi-va-cung-ngoc-modo.15695/
Bài 3 : Ngọc Băng Ms 0075 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/namsan-never-come-back.15902/
Bài 4 : Moon 2k Ms 1263 =>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ket-thuc-em-dep-cung-be-moon2k.15903/
Bài 5 : Huyền Anh Ms 9965 =>> 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/huyen-anh-9965-chua-xung-tam.16106/
Bài 6 : : Trà My Ms 9250 ==>> 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-my-thoi-than-hong-suoi-am-dau-dong.16162/
Bài 7 : Thúy Anh Ms 8051 => 9 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thuy-anh-be-ngoan-nhat-nha.16255/
Bài 8 : Vy Vy Ms 8757 => 11 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/vyvy-cong-chua-ngu-trong-rung.16299/
Bài 9 : Ngọc Jolie Ms 9516 => 11 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-jolie-quen-ca-tien.16300/

20. Nhi5555 : 8 điểm
Bài 1: Ngọc Trinh Ms 6398 ==>> 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ung-ho-event-ngoc-trinh.15712/

21.Vanmaiyeuem : 15 điểm
Bài 1 : Bé Na Ms 1372 ===>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-bai-be-na-mien-tay-full-sever-1372.15862/
Bài 2 : Bảo Hân Ms 2364 ==>> 4 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/bao-han-ngay-gap-lai-cang-xinh-2364.15924/
Bài 3 : Ngọc My Ms 5565 ==>> 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-5565-da-trang-dang-dep.15962/

22. Xích Lang : 5 điểm
Bài 1 : Kim Liên Ms 7105
https://kieunuviet.pro/threads/check-e-kim-lien-rat-ung-chim.15877/

23. Tùng Trần : 10 điểm
Bài 1 : Huyền Louis Ms 9868 =>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/huyen-louis-service-tot-rat-ngoan-va-chieu-chuong.15880/

24. Tôn Ngụ Khu : 5 điểm
Bài 1 : Linh Linh Ms 8660 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tieu-diet-yeu-quai-linh-linh-xinh-lung-linh.15920/#post-184806

25. Phí Hoài Công Anh : 10 điểm
Bài 1 : Thúy Anh Ms 8051 ==>> 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thi-dau-cung-thuy-anh-8051-rat-xinh-ngon-top-one-knv.15952/

26. Tây Môn Khánh93 : 8 điểm
Bài 1 : Bảo Hân Ms 2634 ==> 3 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/bao-han-2634-truoc-gio-chung-ket-bong-da.15973/
Bài 2 : Ngọc My Ms 5665 ==>> 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-5565-nhu-mot-nguoi-tinh-mua-dong.16001/

27. Kevin92 : 8 điểm
Bài 1 : Ngọc Trinh Ms 6398 => 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-trinh-6398.16052/

28. Laophatgia6996 : 8 điểm
Bài 1 : Trà My Ms 9250 => 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-my-dang-yeu-vo-cung-luon.16070/

29. TRƯ BÁT GIỚI : 5 điểm
Bài 1: Ngọc My Ms 5565 => 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thu-phuc-yeu-nu-ngoc-my-5565.16079/

30. Jokerr : 6 điểm
Bài 1: Ngọc My Ms 5565 => 6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/bui-va-em-ngoc-my-5565.16121/

31. Thembuom1287 : 5 điểm
Bài 1: Ngọc My Ms 5565 => 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-em-la-co-gai-hay-nang-tien.16165/

32. TIỂU LONG NỮ. : 3 điểm
Bài 1 :Ngọc My Ms 5565 => 3 điểm ( ko có ảnh chụp hẹn + pass)
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-tram-nghe-khong-bang-mot-buoi-gap-go.16166/

33. Banana6789 : 5 điểm
Bài 1: Hà Phương Ms 6537 => 5 điểm ( ko có pass bù trừ với ảnh check)
https://kieunuviet.pro/threads/mong-sieu-to-khong-lo-ha-phuong-6537.16208/

34. Diễn Viên JAV : 47 điểm
Bài 1: Huyền Anh Ms 9965 => 7 điểm ( ko có pass)
https://kieunuviet.pro/threads/huyen-anh-9965.16201/
Bài 2 : Phạm Kiều Minh Thư Ms 7726 => 9 điểm ( ko có pass)
https://kieunuviet.pro/threads/pham-kieu-minh-thu-xuat-tinh-ban-tinh-qua-da.16202/
Bài 3 : Huyền Trang Ms 1662 =>6 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/huyen-trang-sac-xao-service-rat-tot.16222/
Bài 4 : Ánh Dương Ms 8928 => 7 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/anh-duong-vu-sieu-to-khong-lo.16226/
Bài 5 : Trà My Ms 9250 => 8 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/tra-my-my-friend-dang-yeu.16240/
Bài 6 : Ngọc Jolie Ms 9516 => 10 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/giao-luu-cung-nam-lun-ngoc-jolie.16261/

35. Hiepsisoi : 5 điểm
Bài 1 : Ngọc My Ms 5565 => 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/ngoc-my-5565-chat-gay-nghien.16304/

36. ohyes! : 5 điểm
Bài 1 : Thiên Kim Ms 4210 => 5 điểm
https://kieunuviet.pro/threads/thien-kim-gai-dam-da-dam-la-rat-thich.16307/

(><?&^%$><​
 

Bat Aka

Bú Sữa Mẹ
THE VIP
Tham gia
1/5/19
Bài viết
590
Điểm TT
124
Điểm
43
úp cho phong trào thành công tốt đẹp nào
 

Black Knight

Mr. Black
THE VIP
Tham gia
12/9/19
Bài viết
491
Điểm TT
387
Điểm
63
Ô có ảnh check là được cộng điểm hả ? thế để tác nghiệp kiếm tý ESOP :)) {><]
 

BigFrog

Bú Sữa Mẹ
THE VIP
Tham gia
27/10/18
Bài viết
83
Điểm TT
16
Điểm
8
Chúc event thành công tốt đẹp
 

2 trong 1

Bú Sữa Mẹ
THE VIP
Tham gia
11/10/16
Bài viết
147
Điểm TT
84
Điểm
43
Điểm chấm theo tiêu trí giá các em hàng ![;?][;?][;?]
 

Gấu săn mồi

Cửu Giác Đài
Staff member
Cửu Giác Đài
Tham gia
11/10/16
Bài viết
1,134
Điểm TT
578
Điểm
113
Cứ ông nào nhiều tiền là đoạt giải =))
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
7/9/16
Bài viết
174
Điểm TT
524
Điểm
93
update điểm bài dự thi cho các ae, hiện tại có 3 checker có điểm sát nút nhau và 2 checker khác cũng cho thấy tiềm năng cạnh tranh. Có ko hay 1 cuộc lật đổ ngoạn mục ko ??
Đón chờ hết ngày 31 tháng 12.
 

Black Knight

Mr. Black
THE VIP
Tham gia
12/9/19
Bài viết
491
Điểm TT
387
Điểm
63
Em tưởng bác Khổng bảo hết ngày 30 thôi chứ bác @admin ?
 

Black Knight

Mr. Black
THE VIP
Tham gia
12/9/19
Bài viết
491
Điểm TT
387
Điểm
63
@chaichuoixanh ông JAV ông ấy lên bài Phương Trinh với Thúy Anh, Ngọc jolie nữa thì ngụp lặn xuống hết phen nhỉ :D
 

chaichuoixanh

MR SUNSHINE
THE VIP
Tham gia
24/5/19
Bài viết
885
Điểm TT
337
Điểm
63
Tuổi
31
@chaichuoixanh ông JAV ông ấy lên bài Phương Trinh với Thúy Anh, Ngọc jolie nữa thì ngụp lặn xuống hết phen nhỉ :D
Lên bài e ngọc rồi, còn phương trinh , thúy anh thôi .
Ông hoàng hà chắc xoá nhầm tin nhắn set vs em hương trà, ko là cũng đc thêm 1 điểm bằng điểm băngbằng điểm pokemon rồi.
 

TÂY MÔN KHÁNH.

Chym Để Đái
Tham gia
17/12/19
Bài viết
709
Điểm TT
284
Điểm
63
Tuổi
28
Hai bác bằng điểm nhau.trao giải thưởng kiểu gì vậy.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

THẺ PHỔ BIẾN

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Bên trên Bottom