BẢNG VÀNG BẢNG VÀNG THÁNG 12/2016 VINH DANH CAO THỦ SỐ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 20-12-2016
Đặc Biệt
66718*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 88 (ăn 1/2)
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 67 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973 lô 98* (ăn 2/2)
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe lô 51 (ăn 1/2)
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang lô 33 (ăn 1/2)
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US******TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 21-12-2016
Đặc Biệt
32777*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 15 (ăn 1/2) thông 2 ngày
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 79 (ăn 1/2)
11. DINH HOA lô 18 (ăn 1/2) thông 2 ngày
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC*** lô 15 (ăn 1/2)
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH lô 73 (ăn 1/2)
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988 lô 08,91 (ăn 2/2)*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US******TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 22-12-2016
Đặc Biệt
94684*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 64 (ăn 1/2) thông 2 ngày
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang lô 84 (ăn 1/2)
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH lô 75 (ăn 1/1) thông 2 ngày
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. NUIPHAO đề 84 (ăn 1/20) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US*
**
 

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 23-12-2016
Đặc Biệt
10998*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 52 (ăn 1/2 )
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21 lô 39,93 (ăn 2/2)
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x lô 86 (ăn 1/1)
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1.***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 24-12-2016
Đặc Biệt
16938*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 92 (ăn 1/2 ) thông 2 ngày
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 30 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO lô 30 (ăn 1/2)
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988
54. Chimtodung lô 85 (ăn 1/2)


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. hoắc hồng anh đề 38 (ăn 1/20) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 25-12-2016
Đặc Biệt
82057*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 55 (ăn 1/2)
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola lô 72 (ăn 1/2)
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x lô 55 (ăn 1/1)
41. XuanSang
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988
54. Chimtodung


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1.***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 26-12-2016
Đặc Biệt
42325*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 51 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21 lô 60 (ăn 1/2)
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973 lô 87 (ăn 1/2)
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988
54. Chimtodung
55. songthulo lô 40* (ăn 2/2)

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. DINH HOA đề 25 (ăn 1/20 ) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 27-12-2016
Đặc Biệt
97291*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển lô 38,83 (ăn 2/2)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 31 (ăn 1/2)
5. hoắc hồng anh lô 62 (ăn 1/2)
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 49 (ăn 1/2)
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21 lô 89 (ăn 1/2) thông 2 ngày
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x lô 34,43 (ăn 2/2)
41. XuanSang lô 69 (ăn 1/2)
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH lô 88 (ăn 1/2)
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x lô 34,4 (ăn 2/2)
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988
54. Chimtodung lô 88 (ăn 1/2)
55. songthulo lô 26 (ăn 1/2) thông 2 ngày*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. T.N.T đề 91 (ăn 1/20 ) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 28-12-2016
Đặc Biệt
68044*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển lô 18 (ăn 1/2) thông 2 ngày
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 04 (ăn 1/2) thông 2 ngày
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 32 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe lô 00 (ăn 1/2)
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no lô 99 (ăn 1/2)
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang lô 86,99 (ăn 2/2) thông 2 ngày
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9 lô 08,17 (ăn 2/2)
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH
49. Hoanghails
50. binhnguyen66 lô 04 (ăn 1/1)
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988
54. Chimtodung
55. songthulo*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. ande_muaxe đề 44 (ăn 1/20 ) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1. XuanSang 99,86
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 29-12-2016
Đặc Biệt
14198*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 98 (ăn 1/2) thông 2 ngày
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 40 (ăn 1/2)
11. DINH HOA lô 40 (ăn 1/2) thông 2 ngày
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21 lô 65 (ăn 1/2)
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe lô 83 (ăn 1/2) thông 2 ngày
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886 lô 62 (ăn 1/2)
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973 lô 83,93 (ăn 2/2)
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x lô 33 (ăn 1/1)
41. XuanSang
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH lô 83 (ăn 1/2)
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988
54. Chimtodung
55. songthulo*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1.***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 30-12-2016
Đặc Biệt
19617*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27. Phieu Linh
28. NUIPHAO
29. Zuizui Cả Đời
30. Phong_Vũ
31. du1973
32. dap.chet
33. Boykc179
34. Shanhk8x
35. i'mKush
36. Lanhhuyet
37. m7x
38. NoMe
39. lothan
40. manhlong7x
41. XuanSang lô 06 (ăn 1/2)
42. minhcoyeu
43. dennongda
44. Đăng
45. rangso9
46. GilCongTu
47. Nongdan18
48. THÁI BÌNH
49. Hoanghails
50. binhnguyen66
51. gacon8x
52. manhboyca
53. Lanhhuyet1988
54. Chimtodung
55. songthulo*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. ***THỢ MỘC*** đề 17 (ăn 1/20) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 31-12-2016
Đặc Biệt
26687*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 55 (ăn 1/2)
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ lô 00 (ăn 1/1)
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 62 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21 lô 62 (ăn 1/2)
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x lô 54 (ăn 1/2)
40. XuanSang lô 69 (ăn 1/2) thông 2 ngày
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66 lô 73 (ăn 1/2)
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1.***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

THẺ PHỔ BIẾN

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Bên trên Bottom