BẢNG VÀNG BẢNG VÀNG THÁNG 01/2017 kiều nữ việt

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93


NỘI QUY - QUY ĐỊNH CỦA KIỀU NỮ VIỆT
*****(*)*****(*)*****(*)*****
1. Post chữ có dấu đầy đủ, chốt số phải rõ ràng.

2. Bài đăng ngắn gọn - xúc tích - không trích dẫn bừa bãi.

*** CHỐT SỐ***

- LÔ : Mỗi Mem chỉ được chốt 1 => 2 con Lô:* Và tất nhiên đều nhân theo số nháy trúng.

- ĐỀ : Mỗi Mem được chốt tối đa 24 con Đề: Tương ứng 3 bộ


* thông lô là lô . thông đề là đề . không tinh lô đề thông nhau để cộng số ngày thông lên


***CẦU ĐỀ***

+Mỗi Mem chỉ được vẽ 1 => 2 Cầu Đề :


+ Cầu đề phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu.
+ Sau khi vẽ cầu xong phải chốt là những con số nào (tối đa là 3 Bộ-24 số).
*** Chốt số vượt quá Quy Định không được có tên trên Bảng Vàng***
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 01-01-2017
Đặc Biệt
26687*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển lô 14 (ăn 1/1)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 17* (ăn 2/2)
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ lô
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973 lô 65 (ăn 1/2)
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda lô 67 (ăn 1/2)
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo Lô 98 (ăn 1/2)*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. hoắc hồng anh đề 51 (ăn 1/10) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 02-01-2017
Đặc Biệt
53103*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ lô
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. manhlong7x đề 03 (ăn 1/20) số***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 03-01-2017
Mở Bát : NoMe
Đặc Biệt
73385*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển Lô 90* (ăn 2/2)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ lô
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66 lô 36* (ăn 2/1)
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo
55. anhbinh.bodoi lô 01 (ăn 1/2)


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. ***THỢ MỘC*** đề 85 (ăn 1/10) số
2. hoắc hồng anh đề 85 (ăn 1/10) số
3. ande_muaxe đề 85 (ăn 1/9) số

***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 04-01-2017
Mở Bát : ***THỢ MỘC***
Đặc Biệt
20896*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 76 (ăn 1/2)
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ lô
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973 lô 73 (ăn 1/2)
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66 lô 63 (ăn 1/2) thông 2 ngày
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo lô 80 (ăn 1/2)
55. anhbinh.bodoi


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. ***THỢ MỘC*** đề 96 (ăn 1/10) số Thông 2 ngày
2.


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 05-01-2017
Mở Bát : ***THỢ MỘC***
Đặc Biệt
86192*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển lô 75 (ăn 1/2)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 72 (ăn 1/2)
5. hoắc hồng anh lô 01 (ăn 1/2) thông 2 ngày
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ lô 90 (ăn 1/1)
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 69 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe lô 27,72 (ăn 2/2)
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang lô 69 (ăn 1/2)
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66 lô 04 (ăn 1/1) thông 3 ngày
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo
55. anhbinh.bodoi


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1.
2.


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 06-01-2017
Mở Bát : BẠCH HỔ
Đặc Biệt
97266*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no Lô 32 (ăn 1/2)
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu lô 61 (ăn 1/1)
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo
55. anhbinh.bodoi


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. ***THỢ MỘC*** Đề 66 (ăn 1/20) số
2.


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 07-01-2017
Mở Bát : ***THỢ MỘC***
Đặc Biệt
95356*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh lô 74,77 (ăn 2/2)
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh lô 26 (ăn 1/1)
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66 Lô 47 (ăn 1/1)
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo
55. anhbinh.bodoi


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1.
2.


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***

1.
 

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 08-01-2017
Mở Bát : phố biển
Đặc Biệt
28820*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 60 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo
55. anhbinh.bodoi


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


1.
2.


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 09-01-2017
Mở Bát : phố biển
Đặc Biệt
68976*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển lô 58* (ăn 2/2)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 58* (ăn 2/2)
11. DINH HOA lô 57,75 (ăn 2/2) thông 2 ngày
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21 lô 52 (ăn 1/2)
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973 lô 33 (ăn 1/1)
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo
55. anhbinh.bodoi
56. 15cm-d27 lô 33,88 (ăn 2/2)

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. DINH HOA đề 76 (ăn 1/20) số
2. T.N.T đề 76 (ăn 1/20) số


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
1.
 
Last edited:

Phố Biển

PT. Bảng Vàng
THE VIP
Tham gia
11/11/16
Bài viết
521
Điểm TT
663
Điểm
93
ngày 10-01-2017
Mở Bát :
DINH HOA
Đặc Biệt
42040*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. phố biển
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 85 (ăn 1/2) thông 3 ngày
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC***
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. xa thu
24. oh no
25. Ruby6886
26. Phieu Linh
27. NUIPHAO
28. Zuizui Cả Đời
29. Phong_Vũ
30. du1973
31. dap.chet
32. Boykc179
33. Shanhk8x
34. i'mKush
35. Lanhhuyet
36. m7x
37. NoMe Lô 52 (ăn 1/2)
38. lothan
39. manhlong7x
40. XuanSang
41. minhcoyeu
42. dennongda
43. Đăng
44. rangso9
45. GilCongTu
46. Nongdan18
47. THÁI BÌNH
48. Hoanghails
49. binhnguyen66
50. gacon8x
51. manhboyca
52. Lanhhuyet1988
53. Chimtodung
54. songthulo
55. anhbinh.bodoi
56. 15cm-d27

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. NoMe đề 40 (ăn 1/20) số

***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

THẺ PHỔ BIẾN

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Bên trên Bottom