BẢNG VÀNG Bảng Vàng 2016 XS Kiều Nữ Việt Big Win!

5.00 star(s) 1 Vote
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
NỘI QUY - QUY ĐỊNH CỦA KIỀU NỮ VIỆT
*****(*)*****(*)*****(*)*****
1. Post chữ có dấu đầy đủ, chốt số phải rõ ràng.

2. Bài đăng ngắn gọn - xúc tích - không trích dẫn bừa bãi.

*** CHỐT SỐ***

- LÔ : Mỗi Mem chỉ được chốt 1 => 2 con Lô:* Và tất nhiên đều nhân theo số nháy trúng.

- ĐỀ : Mỗi Mem được chốt tối đa 20 con Đề:


* thông lô là lô . thông đề là đề . không tinh lô đề thông nhau để cộng số ngày thông lên

- CẦU ĐỀ : Mỗi Mem chỉ được vẽ 1 => 2 Cầu Đề :

+ Cầu đề phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu.
+ Sau khi vẽ cầu xong phải chốt là những con số nào (tối đa là 3 Bộ-24 số).
*** Chốt số vượt quá Quy Định không được có tên trên Bảng Vàng.
 
Last edited by a moderator:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
mở hàng box mới
lô song thủ
242
 

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 10-10-2016
Đặc biệt
73100
 

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 14-10-2016
Đặc Biệt
90809


*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***

1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đông
3.Agiamedanbazam lô 48 (ăn 1/2)
4. vukhuc lô 35 (ăn 1/2)
5. hoắc hồng anh lô 83* (ăn 2/2)
*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 15-10-2016
Đặc Biệt
42118


*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***

1. THÁI BÌNH
2. Sokho lô 38 (ăn 1/2)
2.Hò Cần Đông
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 48 (ăn 1/2) thông lô 2 ngày
5. hoắc hồng anh
6. kent lô 68 (ăn 1/2)
7. Fonenxim lô 05 (ăn 1/2)
8. Yeu-Bau-Troi lô 03 (ăn 1/2)
*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 17-10-2016
Đặc Biệt
78953


*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***

1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đông
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 18-10-2016
Đặc Biệt
65206*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***

1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đông
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ lô 00 (ăn 1/1)
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 46 (ăn 1/2)


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 19-10-2016
Đặc Biệt
42683*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đông
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 90 (ăn 1/2) thông lô 2 ngày


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 20-10-2016
Đặc Biệt
39821*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đông
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 05 (ăn 1/2)
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 29 (ăn 1/1)
11. DINH HOA lô 83* (ăn 2/2) thông lô 3 ngày


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 21-10-2016
Đặc Biệt
49878*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***1. THÁI BÌNH lô 08 (ăn 1/1)
2. Sokho lô 55 (ăn 1/2)
2.Hò Cần Đông
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 55 (ăn 1/2) thông 2 ngày
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 22-10-2016
Đặc Biệt
57699*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 57 (ăn 1/2)
11. DINH HOA

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 23-10-2016
Đặc Biệt
99887*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***1. THÁI BÌNH lô 89 (ăn 1/2)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***
1. hoắc hồng anh đề 87 (ăn 1/20)

***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 24-10-2016
Đặc Biệt
94694*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 91* ,64 (ăn 3/2)
11. DINH HOA
12. chuyengia46 lô 52 (ăn 1/2)

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***

1. THÁI BÌNH đề 94 (ăn 1/20)

***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 25-10-2016
Đặc Biệt
18942*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH lô 16 (ăn 1/2)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA lô 94 (ăn 1/2)
12. chuyengia46

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 26-10-2016
Đặc Biệt
29449*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH lô 16,61 (ăn 2/2) thông 2 ngày
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 39,79 (ăn 2/2)
11. DINH HOA lô 86 (ăn 1/2) thông 2 ngày
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC**
14. Bachthut0m lô 38 (ăn 1/2)

*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***
1.***THỢ MỘC*** đề 49 (ăn 1/20)

***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 27-10-2016
Đặc Biệt
89231*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH lô 61* (ăn 2/2) thông 3 ngày
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 29 (ăn 1/2) thông lô 2 ngày
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC**
14. Bachthut0m
15. Menhamvui lô 41 (ăn 1/2)
16. muathu21 lô 41 (ăn 1/2)
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe lô 61*(ăn 2/2)
21. axin1982 lô 53 (ăn 1/2)
22.
23.


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US******TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 28-10-2016
Đặc Biệt
33073*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 14 (ăn 1/2) thông 3 ngày
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC** lô 57 (ăn 1/1)
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo lô 37 (ăn 1/1)
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ lô 03 (ăn 1/2)
24. xa thu
25. oh no lô 61 (ăn 1/2)
26.
27.
28.
29.
30.


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***


***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 29-10-2016
Đặc Biệt
00161*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 07 (ăn 1/1)
5. hoắc hồng anh lô 07,70 (ăn 2/2)
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC**
14. Bachthut0m lô 50 (ăn 1/2)
15. Menhamvui
16. muathu21 lô 16,61 (ăn 2/2)
17. Lightminh
18. xabo lô 93* (ăn 2/2) thông 2 ngày
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola lô 07,88* (ăn 3/2) lần sau bác chốt 1 bài thui nhé
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886 lô 15 (ăn 1/2)
27.
28.
29.
30.


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***
1. muathu21 đề 61 (ăn 1/2)
2. T.N.T đề 61 (ăn 1/20)***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 30-10-2016
Đặc Biệt
35526*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH lô 89 (ăn 1/2)
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc lô 12 (ăn 1/2) thông 2 ngày
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T lô 85 (ăn 1/2)
11. DINH HOA lô 12 (ăn 1/2)
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC**
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo lô 89 (ăn 1/2) thông 3 ngày
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886 lô 63 (ăn 1/1) thông 2 ngày
27.
28.
29.
30.


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***
1.
2.***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Last edited:

THÁI BÌNH

Đời Là Thế Thôi
Staff member
Tham gia
10/10/16
Bài viết
739
Điểm TT
983
Điểm
93
ngày 31-10-2016
Đặc Biệt
45373*** TOP CHÉN LÔ KIEUNUVIET.US***


1. THÁI BÌNH
2. Sokho
2.Hò Cần Đôn
3.Agiamedanbazam
4. vukhuc
5. hoắc hồng anh
6. kent
7. Fonenxim
8. Yeu-Bau-Troi
9. Bạch Hổ
10. T.N.T
11. DINH HOA
12. chuyengia46
13. ***THỢ MỘC**
14. Bachthut0m
15. Menhamvui
16. muathu21
17. Lightminh
18. xabo
19. nammoa
20. ande_muaxe
21. axin1982
22. cuongdola
23. Bạch Hổ
24. xa thu
25. oh no
26. Ruby6886
27.
28.
29.
30.


*** TOP CHÉN ĐỀ KIEUNUVIET.US***
1.
2.***TỐP CHÉN XIÊN KIEUNUVIET.US***
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

THẺ PHỔ BIẾN

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Bên trên Bottom